Upotreba

Sika® MM-200 se koristi za malterisanje na spoljašnjim i unutrašnjim površinama.

Sika®MM-200 se može koristiti na sledećim površinama:
– Beton
– Cigla
– Gas-beton
– Drugi malter odgovarajućih karakteristika
– Unutrašnje površine

Karakteristike

– Jednokomponentni materijal koji se priprema mešanjem sa vodom
– Odlična obradivost svežeg materijala
– Odlična tiksotropnost
– Paropropusnost
– Smanjeno upijanje vode
– Laka završna obrada
– Maksimalna debljina u jednom radnom koraku je 25 mm

Boja

Siva

Pakovanje

Džak: 25 kg

Preuzimanja

Upotreba

Sika® MM-100 se koristi za malterisanje na unutrašnjim površinama.
Sika® MM-100 se može koristiti i za malterisanje mokrih čvorova, potencijalno vlažnih prostorija i površina na koje se postavlja keramika.

Sika®MM-100 se može koristiti na sledećim površinama:
– Beton
– Cigla
– Gas-beton
– Drugi malter odgovarajućih karakteristika
– Unutrašnje površine

Karakteristike

– Jednokomponentni materijal koji se priprema mešanjem sa vodom
– Odlična obradivost svežeg materijala
– Odlična tiksotropnost
– Paropropusnost
– Laka završna obrada
– Maksimalna debljina u jednom radnom koraku je 25 mm

Boja

Siva

Pakovanje

Džak: 25 kg

Preuzimanja